Meniò sahypam
  Seniò sahypaò
  Onuò sahypasy

  Biziò sahypamyz
  Siziò sahypaòyz
  Olaryò sahypasy

Açar söz ıaz we BAS
  üstünligiò EJESI ıönekeılikdir

Täzelikler: Sahypama taze sypat berdim. Indi sahypama, sahypaòa, sahypasyna, sahypamyza, sahypaòyza, sahypalaryna «Açar söz» ıazyp girmeli. «Parol» sözüniò ıerine «Açar soz» diımegi bir dostumdan öwrendim we bu söze göwnüm ıetdi

Täp-täzeje sahypa açdym. Ol ıerde meniò çeken suratlarym bar. Adresi ºu www.agajan.8m.com . (28.7.2010)

İaº ºahyr Meretmämmet Hänmämmedowdan 4 sany täze goºgular goıdum. (28.7.2010)

turkmenlinki REKLAMA edesim gelıär.
chankewl@hotmail.com